Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Włącz myślenie - oszczędzaj energię

Nasza szkoła została laureatem konkursu grantowego "Sieć dobrych pomysłów", ogłoszonym przez Fundację "Nasza Ziemia".
Nagrodzony projekt „ Włącz myślenie –oszczędzaj energię” jest częścią realizowanego przez naszą szkołę programu edukacji ekologicznej mającego na celu realizację działań edukacyjnych uświadamiających konieczność ochrony środowiska (obok „Programu edukacji ekologicznej z zakresie gospodarki odpadami” realizowanego wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „eko-Mazury”). Projekt „Włącz myślenie – oszczędzaj energię” ma na celu zainicjowanie działań służących ograniczeniu zmian klimatu poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej i cieplnej oraz ukazywanie alternatywnych źródeł energii.
Autorką projektu jest p. Dyrektor Bożena Kulik.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści