Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

To lubię

Szkoła nasza przystąpiła do Projektu "To lubię" zakwalifikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" w kwietniu 2007 r.
Źródłem finansowania projektu były Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w całkowitej wysokości 6 mln. złotych.
Projekt opracowany został przez zespół powołany przez Starostwo Powiatowe w Ełku.
Cele programu:
1.   Stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy.
2.   Wyrównywanie poziomu wiedzy.
3.   Wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych.
Realizacja działań przebiegała w trzech obszarach:
I.   Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych .
II.  Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
III. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Nasza szkoła zwraca szczególną uwagę na wszechstronny rozwój dziecka, dlatego poszczególne działania oparte były na wzbogacaniu wiadomości i aktywnym rozwijaniu umiejętności i osobowości dziecka poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu "To lubię..."
W ramach programu nasza szkoła realizuje 34 działania skierowane do wszystkich uczniów. Są to zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia turystyczno-krajoznawcze, rekreacyjno-sportowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści