Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Szkoły Kreatywnych Umysłów

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Szkoły Kreatywnych Umysłów". Do udziału w projekcie zgłosiło się 265 szkół z całej Polski. Komisja Wyboru Szkół  zakwalifikowała do udziału w projekcie 48 szkół z 16 województw. Z województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikowały się 3 szkoły.
Projekt "Szkoły Kreatywnych Umysłów" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerzy realizujący projekt "Szkoły kreatywnych umysłów":
•Grupa Edukacyjna S.A.
•Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.
W naszej szkole projekt realizują: p. Lucyna Kuryło oraz p. Danuta Pawłowska.
W miesiącu sierpniu odbyło się w Warszawie 4 dniowe szkolenia dla nauczycieli z 48 szkół, którzy uczestniczą w projekcie.  
Uczestnicy w trakcie trwania szkolenia poszerzyli swoją wiedzę m.in. na temat metody projektu jako narzędzia integracji międzyprzedmiotowej,  założeń i źródeł TRIZ - Pedagogiki oraz "Teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera" . Sporo uwagi poświęcono także zagadnieniom związanym z zastosowaniem IT tj. komputera z dostępem do internetu, rzutnika multimedialnego i tablicy multimedialnej w edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt "Szkoły Kreatywnych Umysłów" odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną edukacją dotyczące, m.in. kształtowania:
* kompetencji kluczowych
* myślenia matematycznego
* umiejętności rozumowania  przyrodniczego
* postaw twórczych i badawczych
* umiejętności uczenia się oraz uczenia się przez całe życie
* postaw kreatywnych, innowacyjnych  i przedsiębiorczych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści