Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Od grosika do złotówki

  Projekt edukacji finansowej "Od grosika do złotówki" realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
W projekcie biorą udział klasy drugie. W r. szk. 2011/2012 projekt realizowały p. Lucyna Kuryło i Barbara Sikorska
a w r. szk. 2012/2013 p. Lucyna Potuszyńska i Danuta Pawłowska. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy.

Projekt ma na celu:
* ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
* umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
* wspomaganie ich samodzielnego uczenia się,
* inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
* rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.
* wspomaganie ich samodzielnego uczenia się,
* inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
* rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Projekt Od grosika do złotówki łączy treści z zakresu różnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastyczno-technicznej, muzyczno- ruchowej). Zadania i ćwiczenia umożliwiają zdobywanie wiedzy z zakresu niełatwej dziedziny finansów w atrakcyjny sposób.

Podczas realizacji projektu stosowane są metody i techniki oparte na:
• zabawach;
• działaniu;
• przekazie słownym;
• samodzielnym doświadczaniu;
• grach dydaktycznych;
• spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka;
• obserwacji i pomiarze;
• samodzielnym dochodzeniu do wiedzy;
• uczeniu się przez odkrywanie;
• twórczy rozwiązywaniu problemów.

Nasze działania:


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści